AES历年标准列表

编号:250542
已浏览676次

AES Convention

AES历年标准列表

作者:AES北京分会,翻译:刘剑非
简介:AES历年来发布70多个国际标准。现在翻译整理出一个列表,供大家查找。翻译:刘剑 非。此表还在校对中,仅供大家先睹为快,也可以提出你对翻译和编辑的意见,供校对 版发布是参考。

2017-2-5 10:41:20

 

 
玖玖模板站   Facebook   Twitter   LinkedIn   Google+   RSS News Feeds   RSS News Feeds   RSS News Feeds